Ποιες είναι οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τις σακούλες συσκευασίας τροφίμωνï¼

2023-06-30

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύ σημαντική. Μεταξύ αυτών, αν οι πλαστικές σακούλες συσκευασίας που χρησιμοποιούνται ωςσυσκευασία τροφίμωνείναι ασφαλή είναι μεγάλης σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Τότε, ποιες είναι οι απαιτήσεις ποιότηταςσακούλες συσκευασίας τροφίμων?

 

Πρώτα από όλα, όπωςσακούλες συσκευασίας τροφίμων, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποικοδομήσιμα πλαστικά υλικά. Η εθνική εντολή περιορισμού για τα πλαστικά ορίζει ότι οι πλαστικές σακούλες για ψώνια πρέπει να φτάνουν τα 0,025 χιλιοστά (φιλμ μονής στρώσης), που ονομάζονται φιλικές προς το περιβάλλον πλαστικές σακούλες πάνω από αυτό το πάχος. Το ελάχιστο πάχος της σύνθετης πλαστικής σακούλας συσκευασίας που παράγεται από τον κατασκευαστή μας σύνθετης πλαστικής σακούλας συσκευασίας είναι περισσότερα από 5 σύρματα (δηλ. πάχος 0,05 mm), επομένως, γενικά, η σύνθετη σακούλα συσκευασίας τροφίμων μπορεί να είναι εξασφαλισμένη από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Δεύτερον, το υλικό της εσωτερικής στρώσης του σύνθετου υλικούσακούλα συσκευασίας τροφίμωνπρέπει να είναι υλικό κατάλληλο για τρόφιμα που μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Αυτό το είδος υλικού πρέπει πρώτα να πληροί το εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο υλικών ποιότητας τροφίμων προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη στοσακούλα συσκευασίας τροφίμωνκατασκευαστής.

Επιπλέον, το μελάνι εκτύπωσης των σακουλών συσκευασίας τροφίμων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Αν και το στρώμα εκτύπωσης του σύνθετουσακούλα συσκευασίας τροφίμωνείναι γενικά στο μεσαίο ή εξωτερικό στρώμα τουσακούλα συσκευασίας τροφίμων, δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φαγητό, αλλά επειδή το μελάνι θα έχει κάποια υπολείμματα οσμής κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, η επιλογή του μελανιού είναι πολύ σημαντική για τοσακούλα συσκευασίας τροφίμων. Η ποιοτική ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας.