Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των πλαστικών σακουλών συσκευασίαςï¼

2023-06-30

1. Το υλικό των πλαστικών σακουλών

Υπάρχουν πολλά είδη πλαστικών σακουλών συσκευασίας και τα υλικά είναι πλούσια και ποικίλα. Οι τιμές των πλαστικών σακουλών συσκευασίας διαφορετικών υλικών είναι πολύ διαφορετικές. Ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί το ίδιο υλικό, η τιμή θα είναι διαφορετική λόγω διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής.

 

2. Πάχος και μέγεθος πλαστικών σακουλών

Η τιμή της ακατέργαστης μεμβράνης συσκευασίας υπολογίζεται κατά βάρος και το πάχος και το μέγεθος της μεμβράνης συσκευασίας επηρεάζουν άμεσα το βάρος, επομένως το ίδιο υλικό με διαφορετικά πάχη θα έχει διαφορετικές τιμές. Κατά την προσαρμογή, οι πελάτες πρέπει να καθορίσουν το πάχος και στη συνέχεια να συγκρίνουν την τιμή.

 

3. Ο αριθμός των πλαστικών σακουλών

Οι κατασκευαστές τσαντών συσκευασίας έχουν γενικά ένα MOQ. Με βάση αυτό το MOQ, όσο περισσότερος είναι ο αριθμός των προσαρμοσμένων σακουλών συσκευασίας, τόσο φθηνότερη θα είναι η τιμή. Επειδή η παραγωγή σακουλών συσκευασίας θα παράγει αναπόφευκτα πολλά απόβλητα, εάν ο αριθμός δεν είναι μεγάλος, τότε ο κατασκευαστής δεν είναι στην πραγματικότητα οικονομικά αποδοτικός.

 

4. Η τιμή των πρώτων υλών για πλαστικές σακούλες συσκευασίας

Οι σακούλες συσκευασίας ανήκουν στη χημική βιομηχανία και η αγορά πρώτων υλών συχνά παρουσιάζει διακυμάνσεις. Μερικές φορές η τιμή των πρώτων υλών θα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και η τιμή των σακουλών συσκευασίας θα κυμανθεί επίσης ανάλογα με τις τιμές.