Νέα τάση εξέλιξης των σακουλών συσκευασίας

2023-06-30

Από την έκθεση πρόβλεψης για τις προοπτικές ανάπτυξης τουπλαστική σακούλα συσκευασίαςβιομηχανία, κατανοούμε ότι ορισμένες ώριμες αγορές έχουν αρχίσει να δέχονται και να διαδίδουν σακούλες συσκευασίας υψηλότερης απόδοσης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Δυτική Ευρώπη και η Ιαπωνία. Υποστηρίζουν επίσης τη μετατροπή σε δολάρια στις συναλλαγές. Στην πρόβλεψη των προοπτικών ανάπτυξης, οι όρθιες σακούλες συσκευασίας θα έχουν τη δυνατότητα αύξησης της ζήτησης. Αν και οι επίπεδες σακούλες συσκευασίας θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν τη συντριπτική πλειοψηφία του μεριδίου αγοράς, οι άνθρωποι τείνουν σταδιακά σε αυτήν την «τρισδιάστατη» συσκευασία.

 

ΚαταναλωτέςâΗ αισθητική γοητεία και η προστιθέμενη αξία της stand-up συσκευασίας, όπως η ευκολία και η σταθερότητα της συσκευασίας stand-up στο στόμιο και η σφράγιση, κάνουν τους καταναλωτές να έχουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, το μικρό βάρος είναι επίσης η τάση ανάπτυξης των πλαστικών σακουλών συσκευασίας. Η μείωση των αναλωσίμων και ο ελαφρύς φόρτος μεταφοράς έχουν μειώσει το κόστος, κάτι που συνάδει με τα συμφέροντα των παραγωγών. Ταυτόχρονα, για την αγορά, οι ελαφριές σακούλες συσκευασίας έχουν φέρει και νέες καταναλωτικές τάσεις προστασίας και ευκολίας του περιβάλλοντος, οι οποίες σταδιακά γίνονται σεβαστές.